Jamie

Wat heeft de tevredenheid en het persoonlijk succes van je medewerkers te maken met je bedrijf? Veel, zo blijkt steeds vaker. Nieuwe methodes van werken moedigen zelfontplooiing aan en hebben op die manier ook een positieve invloed op de productiviteit.

Een gevoel van succes zorgt ervoor dat mensen zich gelukkig voelen. Maar de oude, afgelijnde visie over wat succes nu precies inhoudt, is achterhaald. Het is tijd om een meer persoonlijke strategie ontwikkelen om succes te creëren; dat kan ondersteund worden door het nieuwe werken, door op een positieve manier om te gaan met medewerkers en samen zowel collectieve als individuele doelstellingen vorm te geven.

Succes met je bedrijf begint bij het succes van je medewerkers

Veel mensen bereiken hun professionele doelen, maar zijn niet tevreden met het resultaat dat die op persoonlijk vlak teweegbrengen. Dat heeft grotendeels te maken met de traditionele, lineaire carrièrepaden die we bewandelen: we starten als junior in een bepaald departement en klimmen op tot senior. Enkelen worden manager of hoofd van een team. Ten slotte eindigt een handvol als manager op hoger niveau.

De basis voor onze vooruitgang wordt daarbij meestal gemeten aan de hand van productiviteit of targets die we behalen. Onze identiteit hangt dus af van kwantitatieve resultaten.

Als je slimmer werkt, is je productiviteit niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Het besef groeit dat snel werk niet gelijk staat aan goed werk: kwaliteit wordt dus belangrijker dan kwantiteit.

Zorg voor meer betrokkenheid

Taken uitvoeren zonder echt te weten waarom, daar wordt niemand gelukkig van. Als mensen zich betrokken voelen bij hun werk, heeft dat dan ook een positief effect op de productiviteit. Als leidinggevende is het daarom belangrijk om stil te staan bij de bedrijfsdoelen en hoe ze relevant zijn voor je verschillende medewerkers. Door aandacht te geven aan hun persoonlijke doelen en die te linken aan de algemene plannen, ontstaat er meer betrokkenheid.

"Succes is niet langer een persoonlijk doel, maar iets wat je samen met je medewerkers bereikt."

Je werkproces in kaart brengen

Door bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities uitgebreid met je medewerkers te bespreken, krijg je een globaal beeld van het welbevinden van je werkkrachten én de prestaties op teamniveau.

Dit biedt de ruimte om na te gaan waar je workflow wordt vertraagd door belangrijke pijnpunten zoals inefficiënte processen, gebrek aan communicatie of de juiste training. Door ze uit de weg te ruimen kan je de productiviteit behoorlijk opkrikken.

Meer tevredenheid dankzij sterke teams

Waardering is belangrijk voor de eigenwaarde van medewerkers. Werknemerstevredenheid en het bouwen aan sterke teams zou daarom een prioriteit moeten zijn van het management.

Probeer als eerste stap steeds op een positieve manier met elkaar om te gaan. Medeleven tonen, ondersteuning bieden, mensen helpen om de meerwaarde in hun werk te zien en te erkennen, respect en dankbaarheid zijn belangrijk om je medewerkers te tonen dat je hen waardeert.

Dat lijkt misschien een eenvoudige opdracht, maar stel jezelf even de vraag: hoe vaak bedank je hen in de praktijk echt voor hun werk?

Op individueel vlak probeer je de taken van je medewerkers af te stemmen op hun sterktes. Daarnaast ga je, zoals eerder gezegd, hun individuele doelen verbinden aan die van je bedrijf. Doordat de waarde van hun werk op verschillende niveaus duidelijk wordt, zullen ze ook sneller en sterker succes ervaren.

Naast die persoonlijke stimulans is het misschien nog belangrijker om aandacht te besteden aan de teamgeest. Het is essentieel om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben. Ga dus actief op zoek naar verscheiden talenten en stippel voldoende initiatieven uit om kennisuitwisseling aan te moedigen en elkaar beter te leren kennen.

Een nieuwe definitie van succes

Waarom wordt succes nog zo vaak gezien als opklimmen tot de professionele top? Al te vaak wordt het carrièrepad benaderd als een race, waarbij anderen vooral als competitie worden gezien en niet als deel van je team.

Jamie Anderson.jpgJamie Anderson ondervond aan den lijve hoe succes volgens het boekje je toch niet altijd gelukkig maakt. Zijn professioneel succes had een negatieve invloed op zijn persoonlijk leven. Elke dag werkte hij keihard, zonder eigenlijk te weten waarvoor.

Anderson pleit er dus voor om succes niet langer te zien als ‘de top bereiken’ of ‘veel geld hebben’. Een job waar medewerkers worden gewaardeerd, waar er een leuke bedrijfscultuur heerst en er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te reizen of flexibel te werken, is voor veel mensen aantrekkelijker dan een hoog loon.

Succes is dus niet langer een persoonlijk doel, maar iets wat je samen met je medewerkers bereikt.


Jamie Anderson komt spreken op 11 mei 2017, tijdens ‘Work Smarter’. Daar wil hij dieper ingaan op persoonlijke strategieën die ons niet alleen professioneel succes kunnen opleveren, maar ons vooral ook gelukkig maken. Bedrijven kunnen een grote rol spelen bij deze nieuwe visie en kunnen daarbij in één klap de prestaties verbeteren.

Work Smarter