Webhooks API

Webhooks zijn een gemakkelijk manier om pushnotificaties over gebeurtenissen in Teamleader te ontvangen in real-time. Een webhook werkt zoals een klassieke API, maar dan omgekeerd. In plaats dat u een oproep maakt naar de API, kan u een URL definiëren in Teamleader waarnaar een oproep gemaakt wordt. De oproep zelf is een eenvoudige HTTP request met enkele POST parameters. De POST parameters maken duidelijk wat de gebeurtenis precies inhoudt. Daarna kan u uw eigen business logica uitvoeren gebaseerd op de gebeurtenis.

Teamleader heeft reeds een tiental webhook-gebeurtenissen klaarstaan. We geven enkele voorbeelden:

Gebeurtenis 1: aanvaarden van een offerte

Na het aanvaarden van een offerte wordt uw applicatie onmiddellijk op de hoogte gebracht en kan u de klassieke Teamleader API gebruiken om een taak of callback aan te maken voor een medewerker.

Gebeurtenis 2: sluiten van een ticket

Na het sluiten van een ticket kunt u code uitvoeren om een e-mail te sturen naar uw klant, met een enquête over zijn of haar tevredenheid.

Gebeurtenis 3: wijzigen van een contactpersoon

Direct na het wijzigen van een contactpersoon wordt uw applicatie op de hoogte gebracht van een verandering. Uw applicatie kan de verandering ook onmiddellijk doorvoeren in het eigen systeem.

Gebeurtenis 4: na het opmaken van een offerte

Nadat een medewerker een offerte heeft opgemaakt voor een klant wordt uw applicatie hiervan op de hoogte gebracht. U kunt daarna uw eigen business logica loslaten op deze offerte en extra eigenschappen berekenen zoals de winst of commissie.