Blog header NL

Klik hier voor de Nederlandse resultaten.

Teamleader voerde een onderzoek naar de werkweek bij ondernemers, en wat blijkt? De Belgische ondernemer werkt hard. Zeer hard.

Vraag: start jouw werkdag meestal rond 7:50 en sluit je je werkdag ook rond 19:30 af? Is je antwoord ‘Ja’? Dan ben je geen uitzondering, want zo ziet de gemiddelde werkdag van een Belgische ondernemer eruit. Teamleader voerde een onderzoek naar de werkweek bij ondernemers, en wat blijkt? De Belgische ondernemer werkt hard. Opvallend: bedrijfsleiders die gebruikmaken van moderne kantoorsoftware in hun organisatie, slagen erin hun werkweek veel makkelijker af te bakenen en winnen zelfs tijd - tot 5 uur per week.

Blog_Inline_1.jpg

Working 7:50 till 19:30

Toegegeven, het bekt niet zo lekker als bij Dolly Parton, maar het is wel de realiteit voor de gemiddelde ondernemer in België. Zijn of haar werkdag start doorgaans om 7:50 en eindigt om 19:30. Hierbij is avond- of weekendwerk eerder regel dan uitzondering: 1 op 5 ondernemers werkt elke avond, ook in het weekend; 65% doet dat minstens 1 of 2 avonden per week.

Voor 38% van de ondernemers kent de werkweek geen duidelijk begin en einde: de ene week loopt naadloos over in de andere. Resultaat? Tegen zondag klokt de Belgische ondernemer gemiddeld af op 55 gewerkte uren. En dan staat de nieuwe werkweek al weer voor de deur.

Blog_Inline_2.jpg(Mentale) druk druk druk

Het werk beperkt zich ook niet tot binnen de kantoormuren. 68% van de ondernemers kan het werk moeilijk uit zijn of haar hoofd zetten en 59% piekert erover in bed - tijdens de 7 uur die ze doorgaans toch proberen te slapen. Hun job heeft dan ook een - eerder negatieve - invloed op hun privéleven: 44% geeft aan dat zijn of haar job vaak de oorzaak is van spanningen binnen het gezin. 1 op 3 Belgische ondernemers miste het afgelopen jaar zelfs een belangrijke gebeurtenis zoals een begrafenis of huwelijk.

Met de smartphone op het strand

Gaan ze er dan toch even tussenuit, dan blijkt het werk loslaten een moeilijke opgave. Minstens één week per jaar op vakantie gaan lukt nog voor zowat alle ondernemers (93%), maar voor het merendeel is ook het verlof niet zorgeloos. 63% blijft bereikbaar en houdt zijn mails in de gaten. 14% blijft zelfs àlles van op een afstand volgen.

Blog_Inline_3.jpgTe veel uren in administratie, facturatie en offertes

Maar waar besteden die ondernemers dan zoveel tijd aan? Wel, voornamelijk administratie, zo blijkt. In de top drie van taken waarin ze volgens henzelf te veel kostbare tijd in steken, vinden we:

1. Administratie
2. Facturatie
3. Het maken en opvolgen van offertes

Kregen ze een keuze, dan besteden ze die tijd veel liever aan zaken die hun bedrijf kunnen doen groeien of vernieuwen:

1. Opleidingen
2. Het stimuleren van innovatie
3. Het werken aan een langetermijnstrategie

Technologie draagt bij aan work-life balance en voedt groeiambities

Opvallend is dat ondernemers die de technologie omarmen, een betere work-life balance hebben dan ondernemers die minder digitaal werken. Ondernemers die inzetten op de juiste softwaretools en automatisatie werken minder vaak elke avond en elk weekend, en geven aan dat hun werkweken duidelijk afgebakend zijn.

Zo zijn de werkweken van digitally minded ondernemers tot 5 uur korter dan die van collega’s die minder op nieuwe technologie inzetten. Met die gewonnen tijd gaan ze vooral aan de slag om hun groeiambities waar te maken. Zo geeft 65% van de ondernemers die softwaretools gebruiken aan dat ze verder willen groeien (binnen België of internationaal), tegenover 45% van de ondernemers die er geen gebruik van maken.